W związku z prowadzeniem badań okresowych w jednostkach oraz zaangażowaniem personelu MP SW w proces rekrutacji kandydatów do służby, w sprawie badań profilaktycznych (okresowych i kontrolnych) oraz interwencji po zdarzeniach stanowiących źródło silnego stresu, proszę dzwonić w celu ustalenia terminu wizyty.

W sprawie kserokopii dokumentacji medycznej proszę pisać na e-mail : mp__katowice@sw.gov.pl, z uwzględnieniem następujących informacji: imię i nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, jednostka SW.

Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy SW przy OISW w Katowicach

ul. Mikołowska 10a, 40-957 Katowice

zozmpsw_katowice@sw.gov.pl

mp__katowice@sw.gov.pl

deqw.jpg

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej