jak obniżyć ryzyko.jpg

Rozmiar: 1.6 MB

Zachęcamy wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej do skorzystania z oferty Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, które realizuje projekt „Ocena kondycji psychicznej” Projekt jest finansowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (cel operacyjny: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa).

Projekt dotyczy poprawy kondycji zdrowia psychicznego wśród takich grup zawodowych jak: pracownicy administracji, nauczyciele i inni pracownicy edukacji, pracownicy służb mundurowych, pracownicy opieki zdrowotnej, pracownicy pomocy społecznej, studenci i wykładowcy akademiccy.

Ministerstwo Zdrowia wskazało w/w grupy zawodowe jako najbardziej narażone na stres, wypalenie zawodowe, lęki, czy depresję. W ramach projektu zostało wypracowane anonimowe narzędzie do autodiagnozy kondycji psychicznej.

 

Zachęcamy, do skorzystaniaoferty Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość dostępnej na stronie www.zdrowiepsychiczne.org w postaci:

 • przygotowanego dla Państwa całkowicie anonimowego narzędzia do autodiagnozy kondycji psychicznej;

 • porad, jak zapobiegać stresowi i radzić sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, zaburzeniami snu, lękiem i innymi problemami psychicznymi;

 • biblioteki ponad 40 artykułów dotyczących zdrowia psychicznego i wszystkiego, co z nim związane, a także praw osób doświadczających zaburzeń psychicznych;

 • internetowego dyżuru ekspertów; bazy teleadresowej ośrodków i gabinetów, w których znajdą Państwo potrzebną pomoc z zakresu zdrowia psychicznego.

Korzystając z narzędzia do samodzielnej weryfikacji Państwa kondycji psychicznej otrzymacie Państwo również informacje dotyczące profilaktyki zaburzeń i chorób psychicznych. Otrzymacie Państwo informacje co zrobić, jeżeli zauważycie u siebie lub swoich bliskich niepokojące objawy, które mogą wskazywać na wystąpienie zaburzeń lub chorób psychicznych.

 

Przydatne materiały i linki

Materiały dotyczące profilaktyki uzależnień:

 • Alkohol

→ Ulotka udostępniona w ramach programu Swiss Contribution: http://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2014/03/3_alkohol.pdf


→ Czy Twoje picie jest bezpieczne (test AUDIT): http://www.wyhamujwpore.pl/Survey/test


→ Zobacz także w plikach na dole strony "Liczydełko alkoholowe".

 • Papierosy

→ Ulotki udostępnione w ramach programu Swiss Contribution:
http://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2014/03/4_papierosy.pdf
http://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2014/03/5_papierosy_metody.pdf


–> Test uzależnienia od tytoniu wg Fagerstroma: http://www.edusempz.pl/pdf/Palenie_test_uzaleznienia.pdf

 

→ Test motywacji do zaprzestania palenia wg Schneider:
http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/PZ/Materia%C5%82y%20PT/Ulotka%20A%20Tyton.pdf
 

Jak rzucić palenie?  http://jakrzucicpalenie.pl/ogolnopolska-siec-pomocy-palacym
numer Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym 801 108 108
 

 • Narkotyki/ Leki

→ Ulotki udostępnione w ramach programu Swiss Contribution:
http://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2014/03/6_narkotyki.pdf
http://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2014/03/1_Przeciwdzialanie_naduzywania_lekow.pdf


→ Informacje gdzie można znaleźć pomoc w związku z uzależnieniem od narkotyków i w jakim zakresie dane placówki udzielają wsparcia.
www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=243683

 

 

Zamieszczamy "liczydełko alkoholowe" za zgodą Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem wykorzystania "liczydełka" jest edukacja w zakresie odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Rozmiar: 122.0 kB
Rozmiar: 314.8 kB

W skład interdyscyplinarnego zespołu Medycyny Pracy SW w Bydgoszczy wchodzą: lekarz pełniący jednocześnie funkcję kierownika, pielęgniarka i psychologowie.

 

kierownik:                lek. Dominika Flisińska - Daroszewska tel. (52) 5855266

pielęgniarka:           st. piel. Krystyna Sierek   tel. (52) 5855267

psychologowie:       mgr Adam Kaminski   tel. (52) 5855268               (adam.kaminski@sw.gov.pl)

                                mgr Sylwia Widźgowska   tel. (52) 5855269  (sylwia.widzgowska@sw.gov.pl)

 

Godziny pracy przychodni:
 pon - pt  7:00 – 15:00
 
Dni i godziny badań profilaktycznych realizowanych w ZOZ MP SW w Bydgoszczy
 
poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7:30 – 13:00  (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej)

  

Przygotowanie wypisów z dokumentacji medycznej celem przedłożenia RKL, następuje po złożeniu zapotrzebowania u pracownika przychodni ZOZ MP SW (w przeciągu 30 dni). Wniosek o udostępnienie dokumentacji można pobrać z linku zamieszczonego poniżej.


Poradnia psychologiczna zaprasza wszystkich zainteresowanych kontaktem z psychologiem w godzinach 7:00 – 15:00  (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej)

Główne zadania realizowane przez zespół Medycyny Pracy SW w Bydgoszczy:

 • Wykonywanie badań profilaktycznych (okresowych i kontrolnych) funkcjonariuszy Służby Więziennej

  Główne zadania realizowane przez zespół Medycyny Pracy SW w Bydgoszczy:

 • Wykonywanie badań profilaktycznych (okresowych i kontrolnych) funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • Wykonywanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników Służby Więziennej
 • Wykonywanie badań określających predyspozycje funkcjonariuszy Służby Więziennej do służby na określonym stanowisku
 • Przeprowadzanie interwencji psychologicznych po wystąpieniu zdarzeń stanowiących źródło silnego stresu
 • Udzielanie wsparcia psychologicznego w stanach wyczerpania emocjonalnego lub sytuacjach kryzysowych związanych z czynnikami występującymi w służbie i poza służą, w ramach stałych dyżurów i indywidualnych konsultacji psychologicznych
 • Działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:
 • >> wizytacje stanowisk pracy – rozpoznawanie poziomu negatywnego wpływu warunków służby na stan zdrowia funkcjonariuszy i pracowników

  >> prowadzenie psychoedukacji w zakresie podnoszenia umiejętności interpersonalnych i antystresowych funkcjonariuszy i pracowników wraz z promowaniem zdrowego stylu życia:
  - treningi umiejętności psychospołecznych

  - warsztaty profilaktyki stresu

  - inne krótsze formy szkoleniowe

  - indywidualna psychoedukacja i promocja zdrowia w postaci rozmów informacyjnych i motywujących w ramach badań profilaktycznych i konsultacji psychologicznych, a także poprzez materiały informacyjne

   

   

  Daj się zarazić wiedzą! Nie daj się zakazić HCV

 • Wątroba 2.jpeg.jpeg

  Daj się zarazić wiedzą! Nie daj się zakazić HCV

  Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Bydgoszczy zaprasza wszystkich chętnych funkcjonariuszy i pracowników na bezpłatną diagnostykę wykrywania zakażenia wirusem HCV - zapalenia wątroby typu C metodą płytkową.

  Celem ustalenia szczegółów badania,   w tym realizacji na terenie jednostek okręgu bydgoskiego,  prosimy o kontakt telefoniczny z personelem ZOZ MP SW w Bydgoszczy 52585266/67 lub VoIP 6011101/6011102  lub mailowy: zozmpsw_bydgoszcz@sw.gov.pl.

  Wątroba.jpeg

 

 • pan wątroba3.pdf.jpeg

 

 

 

W Polsce wirusem HCV zakażonych jest ok. 200 tys. osób dorosłych (w zależności od badań zakres ten wynosi od 150 do 250 tys.), co oznacza, że wśród 100 dorosłych osób 1 osoba może być zakażona wirusem HCV. Tylko co 10 dorosła osoba zakażona wirusem HCV wie o swojej chorobie!

Celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C, usprawnienie diagnostyki zakażenia wirusem HCV, szybsze kierowanie do dalszych badań osób, u których zdiagnozowano HCV, ponadto dostarczenie ukierunkowanych informacji na temat występowania czynników ryzyka przeniesienia zakażeń krwiopochodnych w populacji.

 

 

 

 

 • Seminarium poświęcone zagadnieniom Umiejętności Psychospołecznych

  W programie warsztatu: komunikacja społeczna, identyfikacja słabych i mocnych stron, umiejętności budowania własnego systemu wartości, sytuacje krytyczne w życiu zawodowym (agresja, przemoc, mobbing, dyskryminacja, uzależnienia), rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, warsztat profilaktyki stresu.

  Zajęcia mają charakter warsztatowy, składają się z bloków ćwiczeniowych przedzielanych elementami miniwykładu.

  Uczestnictwo w treningu odbywa się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

  Przewidujemy grupę funkcjonariuszy z co najmniej 6 letnim stażem służby

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z psychologami medycyny pracy SW: 52 58 55 268

   

  Seminarium Profilaktyki Stresu

  W programie warsztatu między innymi znajdzie się: usystematyzowanie wiedzy na temat stresu, rozpoznawanie własnych sposobów radzenia sobie ze stresem, prezentacja konstruktywnych technik radzenia sobie ze stresem.

  Zajęcia mają charakter warsztatowy, składają się z bloków ćwiczeniowych przedzielanych elementami miniwykładu.

  Uczestnicy warsztatu będą w nim uczestniczyć na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. Serdecznie zachęcamy funkcjonariuszy aresztów śledczych i zakładów karnych okręgu bydgoskiego, ze stażem służby pomiędzy 5 a 10 lat.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z psychologami medycyny pracy SW: 52 58 55 268

   

 • Wykonywanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników Służby Więziennej
 • Wykonywanie badań określających predyspozycje funkcjonariuszy Służby Więziennej do służby na określonym stanowisku
 • Przeprowadzanie interwencji psychologicznych po wystąpieniu zdarzeń stanowiących źródło silnego stresu
 • Udzielanie wsparcia psychologicznego w stanach wyczerpania emocjonalnego lub sytuacjach kryzysowych związanych z czynnikami występującymi w służbie i poza służą, w ramach stałych dyżurów i indywidualnych konsultacji psychologicznych
 • Działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:

>> wizytacje stanowisk pracy – rozpoznawanie poziomu negatywnego wpływu warunków służby na stan zdrowia funkcjonariuszy i pracowników

>> prowadzenie psychoedukacji w zakresie podnoszenia umiejętności interpersonalnych i antystresowych funkcjonariuszy i pracowników wraz z promowaniem zdrowego stylu życia:
- treningi umiejętności psychospołecznych

- warsztaty profilaktyki stresu

- inne krótsze formy szkoleniowe

- indywidualna psychoedukacja i promocja zdrowia w postaci rozmów informacyjnych i motywujących w ramach badań profilaktycznych i konsultacji psychologicznych, a także poprzez materiały informacyjne

Daj się zarazić wiedzą! Nie daj się zakazić HCV

Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Bydgoszczy zaprasza wszystkich chętnych funkcjonariuszy i pracowników na bezpłatną diagnostykę wykrywania zakażenia wirusem HCV - zapalenia wątroby typu C metodą płytkową.

W Polsce pozostaje około 150 tys. osób zakażonych wirusem HCV, z czego ponad 80 % z nich nie wie o swojej chorobie, która stopniowo niszczy ich wątrobę a jednocześnie nieświadomie szerzą zakażenie. Celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C, usprawnienie diagnostyki zakażenia wirusem HCV, szybsze kierowanie do dalszych badań osób, u których zdiagnozowano HCV, ponadto dostarczenie ukierunkowanych informacji na temat występowania czynników ryzyka przeniesienia zakażeń krwiopochodnych w populacji.

 

Na badanie w kierunku wykrywania zakażenia wirusem HCV można zgłaszać się codziennie od poniedziałku do piątku do ZOZ MP SW w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.

 

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr 525855266, VoIP 6011102 /6011101 bądź mailowa: zozmpsw_bydgoszcz@sw.gov.pl.

 

Realizacja na terenie jednostek okręgu bydgoskiego musi zostać ustalona indywidualnie z pracownikami ZOZ MP SW w Bydgoszczy.

Celami programu są: edukacja, zapobieganie rozwojowi przewlekłych chorób wątroby, oraz bezpłatna diagnostyka WZW typu C. Celem długoterminowym jest zmniejszenie zapadalności na przewlekłe choroby wątroby.

 

Seminarium poświęcone zagadnieniom Umiejętności Psychospołecznych

W programie warsztatu: komunikacja społeczna, identyfikacja słabych i mocnych stron, umiejętności budowania własnego systemu wartości, sytuacje krytyczne w życiu zawodowym (agresja, przemoc, mobbing, dyskryminacja, uzależnienia), rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, warsztat profilaktyki stresu.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, składają się z bloków ćwiczeniowych przedzielanych elementami miniwykładu.

Uczestnictwo w treningu odbywa się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

Przewidujemy grupę funkcjonariuszy z co najmniej 6 letnim stażem służby

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z psychologami medycyny pracy SW: 52 58 55 268

 

Seminarium Profilaktyki Stresu

W programie warsztatu między innymi znajdzie się: usystematyzowanie wiedzy na temat stresu, rozpoznawanie własnych sposobów radzenia sobie ze stresem, prezentacja konstruktywnych technik radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, składają się z bloków ćwiczeniowych przedzielanych elementami miniwykładu.

Uczestnicy warsztatu będą w nim uczestniczyć na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. Serdecznie zachęcamy funkcjonariuszy aresztów śledczych i zakładów karnych okręgu bydgoskiego, ze stażem służby pomiędzy 5 a 10 lat.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z psychologami medycyny pracy SW: 52 58 55 268

 

 

Rozmiar: 2.6 MB
Rozmiar: 2.3 MB

 

Zakład Opieki Zdrowotnej
Medycyny Pracy SW w Bydgoszczy

85-131 BYDGOSZCZ
ul. Wały Jagiellońskie 4
tel. (52) 585-52-67,  fax.:(52) 585-52-67

zozmpsw_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej