Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

Przychodnia medycyny pracy w Bydgoszczy

ul Wały Jagiellońskie 4

85-131 Bydgoszcz

zozmpsw_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Kierownik ZOZ MP SW w Bydgoszczy lek. Dominika Flisińska - Daroszewska tel. 525855266 VOIP 6011101

pielęgniarka: mł. Chor. Małgorzata Mrówczyńska tel. 525855267 VOIP 6011102

psycholog: mgr Sylwia Widźgowska tel. 525855269  VOIP 6011103

psycholog: mgr Adam Kaminski tel. 525855268  VOIP 6011104

 

Godziny otwarcia przychodni od poniedziałku do piątku 7:00-15:00 (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej)

Badania profilaktyczne są realizowane w poniedziałki środy i piątki po wcześniejszej rejestracji

 

 

Przychodnia medycyny pracy w Gdańsku

80-803 Gdańsk
ul. Kurkowa 12
tel. (058) 323-11-70; fax.: (058) 302-51-25

zozmpsw_gdansk@sw.gov.pl

 

Zastępca kierownika ZOZ MP SW  lek. Anna Rynkiewicz

Tel. 6 011 106      583231171

anna.rynkiewicz@sw.gov.pl

Godziny pracy                                                                  Godziny przyjęć

Poniedziałek                     11.00 – 18.00                                     11.30  – 14.00

Wtorek                               7.00 – 15.35                                       8.00 – 14.00   

Środa                                 7.00 – 15.35                                       8.00 – 14.00

Czwartek                            7.00 – 13.45                                       8.00 – 13.00

Piątek                                 11.00 – 18.00                                    11.30 – 14.00

 

Pielęgniarka Specjalista Ochrony Zdrowia Pracujących ZOZ MP SW

Krystyna Czerlonek

Tel. 6 011 105,       58 3231170

krystyna.czerlonek@sw.gov.pl

 

Godziny pracy                  

Poniedziałek                      7.00 – 14.35                                      

Wtorek                               7.00 – 14.35                          

Środa                                 7.00 – 14.35                         

Czwartek                            7.00 – 14.35      

 

        

Psycholog ZOZ MP SW Anna Iwańska

Tel. 6 011 107,                   58 3231172

anna.iwanska@sw.gov.pl

 

Godziny pracy                                  Godziny przyjęć

Poniedziałek                       8.00 – 16.00                                       9.00 – 15.00

Wtorek                                8.00 – 16.00                                       9.00 – 15.00

Środa                                  8.00 – 16.00                                       9.00 – 15.00

Czwartek                             8.00 – 16.00                                       9.00 – 15.00

Piątek                                  8.00 – 16.00                                       9.00 – 15.00

 

Psycholog ZOZ MP SW  Katarzyna Barańska-Hypki

Tel. 6 011 108,                   58 3231173

Katarzyna.baranska-hypki@sw.gov.pl

 

Godziny pracy                                  Godziny przyjęć

Poniedziałek                         7.00 – 13.35                                       7.30 – 13.00

Wtorek                                  7.00 – 13.35                                        7.30 – 13.00

Środa                                    7.00 – 13.35                                        7.30 – 13.00

Czwartek                              7.00 – 13.35                                         7.30 – 13.00

Piątek                                   7.00 – 13.35                                         7.30 – 13.00

 

Czym zajmuje się psycholog medycyny pracy SW?

W naszej codziennej działalności zajmujemy się :

- badaniami przeprowadzanymi na skierowanie lekarza medycyny pracy w ramach badań profilaktycznych : okresowych lub kontrolnych

- badaniami wstępnymi pracowników cywilnych weryfikującymi predyspozycje kandydata do pracy na stanowiska wymagające pozostawania w ciągłym kontakcie z osobami pozbawionymi wolności

- badaniami psychologicznymi w celu określenia predyspozycji funkcjonariuszy SW do służby oraz predyspozycji wymaganych na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach jednostek organizacyjnych SW

- organizowaniem i prowadzeniem promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia, warsztaty, treningi)

- przeprowadzaniem interwencji po zdarzeniach stanowiących źródło silnego stresu

- wizytacjami stanowisk pracy pod kątem stresorów psychospołecznych

- badaniem środowiska pracy lub służby

- psychoedukacją indywidualną

- prowadzeniem działalności konsultacyjnej lub diagnostycznej w zakresie patologii zawodowej

 

Czego możesz od nas oczekiwać?

  1. Możesz zgłosić się o pomoc do psychologa medycyny pracy w celu uzyskania porady i wsparcia, jeżeli będziesz uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia, które stanowić może źródło silnego stresu. W niektórych przypadkach do psychologa skieruje Cię kierownik jednostki organizacyjnej wg ustalonej i obowiązującej w SW procedury interwencji.
  2. Możesz uczestniczyć w różnych formach oddziaływań profilaktycznych organizowanych przez psychologów medycyny pracy (szkolenia, warsztaty profilaktyki stresu, treningi umiejętności psychospołecznych).
  3.  Możesz poszerzyć wiedzę na temat zdrowego trybu życia - utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej i zgłosić się na psychoedukację indywidualną, w trakcie której otrzymasz materiały edukacyjne na ten temat.
  4. Możesz poinformować jednostkę medycyny pracy, w tym psychologa medycyny pracy, o niepokojących Ciebie warunkach służby bądź pracy, mogących mieć niekorzystny wpływ na Twoje zdrowie lub zdrowie Twoich współpracowników.
ZARZĄDZENIE NR 24/23 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ w sprawie określenia liczby oraz terminów realizacji turnusów profilaktyczno-zdrowotnych w Służbie Więziennej, limitów miejsc oraz podmiotów prowadzących turnusy w 2023 roku Rozmiar: 563.1 kB
Zarządzenie Nr 27 DGSW z dnia 06 kwietnia 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad kierowania i organizacji turnusów profilaktyczno-zdrowotnych w Służbie Więziennej. Rozmiar: 5.3 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej