Zakład Opieki Zdrowotnej
Medycyny Pracy SW w Gdańsku
 

80-803 GDAŃSK
ul. Kurkowa 12
tel. (058) 323-11-70; fax.: (058) 302-51-25 

zozmpsw_gdansk@sw.gov.pl

Zespół ZOZ MP SW w Gdańsku

 

kierownik:              Anna Rynkiewicz                       tel. (58) 323 11 71

pielęgniarka:          Jadwiga Sass                             tel. (58) 323 11 70

psycholog:             Iwona Michalska                        tel. (58) 323 11 72

psycholog:             Katarzyna Barańska-Hypki        tel. (58) 323 11 73     

 

 Godziny pracy

 pon - pt  7:30 - 15:00

 (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej)

 

Trening Umiejętności Psychospołecznych realizowany w ODK w Suchej

Program treningu obejmuje takie zagadnienia jak : komunikacja społeczna, pozytywne postawy społeczne i zawodowe, patologie zawodowe ( agresja, przemoc, mobbing, dyskcyminacja, uzależnienia), radzenie sobie ze stresem.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, składają się z bloków ćwiczeniowych przedzielanych elementami miniwykładu.

Uczestnictwo w szkoleniu odbywa się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

 

Kryteria naboru:

Uczestnikami warsztatu mogą być funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni w Służbie Więziennej, a jednocześnie różniący się poziomem kompetencji i doświadczenia zawodowego

- brak aktualnych problemów natury zdrowotnej, które utrudniałyby właściwe funkcjonowanie podczas warsztatu

- brak bezpośredniej podległości służbowej u uczestników z tej samej jednostki organizacyjnej

 

osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt telefoniczny z psychologami medycyny pracy pod
nr tel. (58) 323 11 72 lub 73

 

Terminy realizacji  Treningu w roku 2017 - 29.05-02.06.2017r. ODK SW w Zwartowie.

Terminy realizacji Treningu w roku 2018 - podane bedą w późniejszym terminie

Czym zajmuje się  psycholog medycyny pracy SW?

W naszej codziennej działalności zajmujemy się :

        

-  badaniami przeprowadzanymi na skierowanie lekarza medycyny pracy w ramach badań profilaktycznych : okresowych lub kontrolnych

-  badaniami wstępnymi pracowników cywylnych weryfikującymi predyspozycje kandydata do pracy na stanowiska wymagające pozostawania w ciągłym kontakcie z osobami pozbawionymi wolności

-  badaniami psychologicznymi w celu określenia predyspozycji funkcjonariuszy SW do służby oraz predyspozycji wymaganych na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach jednostek organizacyjnych SW

-  organizowaniem i prowadzeniem promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia, warsztaty, treningi)

-  przeprowadzaniem interwencji po zdarzeniach stanowiących źródło silnego stresu

-  wizytacjami stanowisk pracy pod kątem stresorów psychospołecznych

-  badaniem środowiska pracy lub służby

-  psychoedukacją indywidualną

-  prowadzeniem działalności konsultacyjnej lub diagnostycznej w zakresie patologii zawodowej

   

Czego możesz od Nas oczekiwać?

1.   Możesz zgłosić się o pomoc do psychologa medycyny pracy w celu uzyskania porady i wsparcia, jeżeli będziesz uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia, które stanowić może źródło silnego stresu. W niektórych przypadkach do psychologa skieruje Cię kierownik jednostki organizacyjnej wg ustalonej i obowiązującej  w SW procedury interwencji.

2.  Możesz uczestniczyć w różnych formach oddziaływań profilaktycznych organizowanych przez psychologów medycyny pracy (szkolenia, warsztaty profilaktyki stresu, treningi umiejętności psychospołecznych).

3.  Możesz poszerzyć wiedzę na temat zdrowego trybu życia - utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej i zgłosić się na psychoedukację indywidualną, wtrakcie której otrzymasz materiały edukacyjne na ten temat.

4.   Możesz poinformowac jednostkę medycyny pracy, w tym psychologa medycyny pracy, o niepokojących Ciebie warunkach służby bądź pracy, mogących mieć niekorzystny wpływ na Twoje zdrowie lub zdrowie Twoich współpracowników.

 

 

Warsztaty profilaktyki stresu

Program warsztatu obejmuje takie zagadnienia jak : komunikacja, wpływ emocji na funkcjonowanie w sytuacjach stresujących, stres pozytywny i negatywny, sposoby redukcji napięcia i radzenia sobie ze stresem - relaksacja.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, składają się z bloków ćwiczeniowych przedzielanych elementami miniwykładu.

Uczestnictwo w szkoleniu odbywa się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

Kryteria naboru:

- praca w na stanowiskach szczególnie narażonych na stres, zwłaszcza pełnienie służby w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi

- staż służby 5-10 lat

- uczestnicy z tej samej jednostki nie pozostają w bezpośredniej podległości służbowej

- brak aktualnych problemów natury zdrowotnej, które utrudniałyby właściwe funkcjonowanie podczas warsztatu

- chęć i zaangażowanie

 

osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt telefoniczny z psychologami medycyny pracy pod
nr tel. (58) 323 11 72 lub 73

 

Terminy realizacji Warsztatu Profilaktyki Stresu w 2017r : 4-8 wrzesień 2017 ODK w Suchej

Terminy realizacji Warsztatu Profilaktyki Stresu w 2018r. - podane będą w późniejszym terminie.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej