Zakład Opieki Zdrowotnej
Medycyny Pracy SW w Koszalinie

75-950 KOSZALIN
ul. Młyńska 71
tel. (094) 318-22-76; fax.: (094) 343-00-19

zozmpsw_koszalin@sw.gov.pl 

Zakład  Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy SW w Koszalinie 

Kierownik - lek. Wojciech Kania tel. (94) 3182 247  

Pielęgniarka - Agnieszka Kubicka (94) 3182 276  

Psychologowie:     Izabela Habdas                 (94) 3182 247             

                           Sebastian Pietrusewicz

  

 

 W dniach 4-9 listopada 2012r. odbędzie się Trening Umiejętności Psychospołecznych
w ODK w Suchej.

Program treningu obejmuje takie zagadnienia jak: komunikacja społeczna, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i zawodowych, przeciwdziałanie patologiom zawodowym (agresja,przemoc, mobbing, dyskryminacja, uzależnienia), radzenie obie ze stresem.

Zajęcia maja charakter warsztatowy z elementami mini wykładu.
Są przeznaczone dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej Okręgu Koszalińskiego.

Zajęcia będą prowadzone przez psychologów ZOZ Medycyny Pracy OISW w Koszalinie:

ppor. Izabela Habdas
Sebastian Pietrusewicz

Uczestnictwo w treningu odbywa się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z psychologami medycyny pracy pod nr tel.:

 94 318 22 47.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej