Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy SW przy OISW w Olsztynie
10-626 OLSZTYN
ul. Opolska 42
(wejście od ul. Czeskiej - przy magazynie mundurowym AŚ Olsztyn)
tel. (89) 545 14 90; kom. sł. 602398093; VoIP: 6188565
zozmpsw_olsztyn@sw.gov.pl

Godziny pracy ZOZ MP SW przy OISW w Olsztynie
Zakład czynny: pn. - pt. w godzinach 07:30 - 15:30

Skład  zespołu ZOZ MP SW przy OISW w Olsztynie
Skład ZOZ MP SW w Olsztynie tworzą lekarz medycyny pracy,
pielęgniarka medycyny pracy oraz dwóch psychologów medycyny pracy.

Kierownik ZOZ MP SW przy OISW w Olsztynie - kontakt
tel: (89) 545 14 90 ; kom. sł. 602398093 ; VoIP: 6188565

Psychologowie ZOZ MP SW przy OISW w Olsztynie - kontakt
tel:  (89) 545 14 93 ; kom. sł. 665770482 ; VoIP: 6188566
        (89) 545 14 94 ; kom. sł. 665770481 ; VoIP; 6188567

 

 

Główne zadania ZOZ Medycyny Pracy SW w Olsztynie

 

1) realizacja badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) przeprowadzanych na podstawie skierowania od
     pracodawcy ;
2) konsultacje i badania psychologiczne, wykonywane na zlecenie lekarza ZOZ MP SW w Olsztynie w  ramach badań profilaktycznych ;
3) realizacja badań lekarskich kierowców oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych;
4) badania lekarskie i konsultacje psychologiczne wykonywane na wniosek właściwego przełożonego względem funkcjonariusza w
     trybie realizacji art. 113 Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010r. ;
5) realizacja procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych
     komórkach organizacyjnych SW zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.07.2010 r. w sprawie określenia
     trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych
     komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej
;
6) przeprowadzanie interwencji po zdarzeniach stanowiących źródło silnego stresu zgodnie z Wytycznymi nr 2 Dyrektora Generalnego SW
     z 13.08.2010r.
;
7) realizacja badań psychologicznych kandydatów do służby w Służbie Więziennej zgodnie z Zarządzeniem nr 39/20 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 26.05.2020r.
8) działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia t.j.
     - wizytacje stanowisk pracy przeprowadzane zgodnie z „Procedurą obowiązującą przy realizacji wizytacji stanowisk pracy w
       jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej przez podstawowe jednostki medycyny pracy SW”
zatwierdzoną przez Zastępcę
       Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w dniu 10 marca 2010r.;
    - psychoedukacja i profilaktyka zdrowego stylu życia w postaci form szkoleniowych t.j. warsztatów, krótkich form warsztatowych i
      szkoleń ;
    - psychoedukacja i profilaktyka zdrowego stylu życia w postaci rozmów informacyjnych i motywujących w ramach realizacji zadań
      statutowych ;
    - psychoedukacja i profilaktyka zdrowego stylu życia w postaci materiałów informacyjnych ;
    - psychoedukacja i profilaktyka zdrowego stylu życia w postaci realizowanych programów promocji zdrowia.

 

 

Badania profilaktyczne 

Badania profilaktyczne (okresowe, kontrolne, wstępne i inne) funkcjonariuszy i pracowników SW odbywają się - w zależności od zgłaszanych potrzeb - w terminach ustalonych przez lekarza medycyny pracy SW.

 

Warsztaty profilaktyczne

W związku ze stanem epidemii koronawirusza wszelkie formy o charakterze warsztatowym, zakładającym interakcję uczestników zostały tymczasowo wstrzymane. W chwili luzowania obostrzeń sanitarnych dopuszacza się możliwość wznowienia realizacji takich form edukacyjnych.

W latach poprzednich......

W związku z nieumieszczeniem w Harmonogramie realizacji szkolenia i doskonalenia zawodowego Służby Więziennej w roku 2019 warsztatów o charakterze profilaktycznym, psycholodzy ZOZ MP SW w Olsztynie podjęli inicjatywę organizacji wspomnianych warsztatów we własnym zakresie przy wsparciu finansowym Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie.

Wynikiem tej inicjatywy było przeprowadzenie Warsztatu profilaktyki stresu w terminie 25.02.-01.03.2019r. na terenie ODK SW w Suchej. Kolejny planowany termin takiego samego warsztatu to 24-28.06.2019r. na terenie OSSW w Popowie - OZ Kikity. Zarówno w przypadku pierwszego, jak i drugiego warsztatu przewidziano udział 16 uczestników - funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych SW okręgu olsztyńskiego.

Kryteria naboru na Warsztat profilaktyki stresu:

- staż w służbie między 5 – 10 lat;
- szczególne narażenie na stres, zwłaszcza pełnienie służby w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi;
- rzeczywiste zainteresowanie uczestnictwem w warsztacie;
- dodatkowym argumentem do uczestnictwa w warsztacie jest wcześniejszy udział przez  funkcjonariusza lub pracownika w zdarzeniu nadzwyczajnym.

Główne zagadnienia realizowane podczas semiariów profilaktyki stresu:
- usystematyzowanie wiedzy na temat stresu; 
- rozpoznawanie własnych sposobów radzenia sobie ze stresem i analiza ich skuteczności;
- prezentacja konstruktywnych technik radzenia sobie ze stresem;
- doskonalenie konstruktywnych technik radzenia sobie ze stresem.

 

W ramach posiadanych środków finansowych oraz dostępnych terminów, w roku 2019 psycholodzy ZOZ MP SW w Olsztynie rozważali mozliwość organizacji Warsztatu poświęconego zagadnieniom umiejętności psychospołecznych.

Główne zagadnienia omawiane podczas warsztatu:
- komunikacja społeczna,
- pozytywne postawy społeczne i zawodowe,
- patologie zawodowe,
- radzenie sobie ze stresem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w różnych formach warsztatowych w latach następnych prosimy o kontakt z psychologami ZOZ MP SW w Olsztynie.
tel. (89) 545 14 93;   kom. sł. 665 770 482;  nr VoIP: 6188566
tel. (89) 545 14 94;   kom. sł. 665 770 481;  nr VoIP: 6188567

 

W roku 2018 psychologowie z ZOZ MP SW w Olsztynie (przy współorganizacji ZSMP i BHP w BKS CZSW w Warszawie) przeprowadzili cztery 5-dniowe formy warsztatowe dla funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych okręgu olsztyńskiego SW w celu poprawy funkcjonowania psychologicznego oraz poszerzenia umiejętności psychologicznych .

Wszystkie w/w formy odbyły się w Ośrodku Doskonalenia Kadr SW w Suchej.

Seminaria profilaktyki stresu odbywały się w następujących terminach: 12-16.02.2018r.; 19-23.03.2018r.; 23-27.04.2018r.

Seminarium poświęcone zagadnieniom umiejętności psychospołecznych odbyło się w dniach 22-26.10.2018r. 

Programy promocji zdrowia realizowane przez ZOZ MP SW w Olsztynie
"Program wsparcia psychologicznego w zakresie radzenia sobie ze stresem - dla funkcjonariuszy SW w I roku służby przygotowawczej"

Cel główny:
Poszerzenie umiejętności uczestników z zakresu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w celu łatwiejszej adaptacji do warunków i wymogów służby w Służbie Więziennej poprzez zwiększenie świadomości siebie, swoich nawykowych zachowań oraz, co ważne świadomości konsekwencji swoich zachowań i brania za nie odpowiedzialności.

Dla kogo?
Program przeznaczony jest dla funkcjonariuszy w pierwszym roku służby po odbyciu kursu przygotowawczego, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej OISW w Olsztynie.

Jak to działa?
W/w program zakłada przeprowadzenie krótkich form warsztatowych (4 godziny dydaktyczne). Każdy z wcześniej wytypowanych uczestników weźmie udział w jednym z w/w warsztatów przeprowadzanych na terenie ich macierzystych jednostek lub w przypadku trudności z zebraniem odpowiedniej ilościowo grupy (10-14 osób) na terenie innej jednostki organizacyjnej SW okręgu olsztyńskiego.

Terminarz:
Rozpoczęcie realizacji programu to styczeń 2017r.

W związku z pozytywnym odbiorem "Programu(...)" przez dotychczasowych uczestników jak i ich przełożonych, zdecydowano o jego kontynuowaniu w latach następnych.
Na czas ogłoszenia stanu epidemii koronawirusa realizacja w/w form warsztatowych została wstrzymana.

 

Żyj zdrowo!  Profilaktyka używania tytoniu

W związku z realizacją "Programu Ograniczania Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2014 - 2018" ZOZ MP SW w Olsztynie zachęca do lektury informacji na temat używania tytoniu.


Główne objawy uzależnienia od tytoniu:
- silna potrzeba używania tytoniu;
- trudności w kontrolowaniu tego zachowania;
- uporczywe używaie tytoniu;
- przedkładanie tytoniu nad inne zajęcia i zobowiązania;
- coraz większa tolerancja na nikotynę;
-
występowanie objawów zespołu abstynencyjnego.

Najważniejsze wskaźniki uzależnienia:
- budzenie się w nocy "na papierosa";
- zapalanie papierosa w pierwszych minutach po obudzeniu;
- palenie dużej liczby papierosów dziennie.

 Mity na temat palenia papierosów:
1. Palenie jest   przyjemne.
    Wcale nie jest przyjemne! Zostawia nieprzyjemny zapach na rękach, ubraniach, niesmak w ustach, ślady na zębach i dłoniach.
2.  
Papieros łagodzi stres.
    Nikotyna jest substancją o działaniu pobudzającym, jedynie czynność palenia chwilowo uspokaja, odrywając od myślenia o sytuacji
    stresowej.

3. Odstawiając papierosy - tracisz coś.
    Wręcz przeciwnie - zyskujesz wiele: zdrowie, pieniądze, uczucie wolności.
4. Papieros to manifestacja Twojej wolności.
    Jeśli jest się zależnym od substancji chemicznej, to zdecydowanie nie jest to wolność.
5. Palisz
bo lubisz.
    Nieprawda! Tak naprawdę palisz, bo musisz, bo działa mechanizm uzależnienia. Poza tym nie ma w paleniu nic przyjemnego.


Reakcje zachodzące w naszym organizmie po zakończeniu palenia:
- po 0,5 h – ciśnienie tętnicze krwi ulega stabilizacji,
- po 8 h -  tlenek węgla zanika we krwi i umożliwia połączenie się tlenu z hemoglobiną,
- po 24 h – zmniejsza się ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego,
- po 2 - 12 tyg. – poprawie ulegają funkcje układu krążenia i kondycja fizyczna,
- po 1 - 9 mc – poprawia się funkcjonowanie układu oddechowego, ustępują duszność i kaszel,
- po 1 r. - ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego zmniejsza się o
połowę,
-po 5 latach - ryzyko zachorowania na raka płuca zmniejszają się o połowę,
- po 10 latach - ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca jest takie samo, jak u
osoby nigdy nie palącej,
- po 15 latach -
ryzyko zachorowania na raka płuc będzie takie samo, jak u osoby nigdy nie palącej.

Kilka ogólnych wskazówek, które mogą pomóc w rzucaniu palenia:

Nie odkładaj rzucania na potem, nie przesadzaj z planowaniem. Zdecydowanie łatwiej rzucić palenie wtedy, kiedy podejmujemy twardą, "męską" decyzję i po prostu rzucamy. Oczywiście, czasem nie da się przestać palić od razu - dla niektórych jest to zbyt duży szok. Nie przesadzajmy jednak z rozkładaniem w czasie rzucania tytoniu.
Postaw na aktywność fizyczną. Zwiększenie ilości wysiłku fizycznego pozwoli zredukować napięcie, które powodowane jest przez głód nikotynowy. Oczywiście powinniśmy postępować tutaj ostrożnie. Szaleńcze treningi i biegi maratońskie zapoczątkowane dzień po ostatnim papierosie mogą skończyć się tragicznie. Sondujmy więc możliwości naszego organizmu i nie przesadzajmy, ale pamiętajmy o tym, że aktywność fizyczna to jeden z lepszych wspomagaczy rzucania palenia.
Pozbądź się wszelkich artefaktów związanych z paleniem. Nie będziesz już potrzebować popielniczek. Wyrzuć je. Wyrzuć też wszystkie papierosy. Pozbądź się wszystkiego, co będzie Ci przypominać o paleniu. Dużym problemem jest zapach. Wypierz dokładnie firanki i ubrania, zainwestuj w odświeżacz powietrza w samochodzie.
Nie myśl o papierosach - rób coś innego. Postaraj się tak zorganizować swój czas, żeby nie mieć okazji myśleć o paleniu. Nawet w wolnych chwilach staraj się robić coś, co pozwoli Ci oszukać utrwalone od dawna odruchy. Jedz pestki dyni lub słonecznika, skub marchewkę, ostateczne i nawet podjadaj coś bardziej kalorycznego. To naprawdę pomaga!
Słuchaj ciepłych słów, nie dopuszczaj złośliwości. Większość Twoich znajomych i rodziny będzie Cię wspierać. Pozwól im na to. Wsparcie bliskich potrafi dać takiego kopa emocjonalnego, dzięki któremu można przetrwać nawet najtrudniejsze momenty.
Stosuj środki wspomagające. Gumy, plastry czy pastylki wspierające rzucanie palenia to doskonały wynalazek. Stosuj je, ale pamiętaj, że to Ty musisz wykonać całą robotę. Palenie samo się nie rzuci, tak samo jak nie zrobią tego za nas jakiekolwiek lekarstwa.

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Zdrowa Praca zakończyło projekt badań pn.: Monitoring stresu zawodowego w Służbie Więziennej.

W dniu 14 listopada 2017 r. w siedzibie CZSW odbyła się wideokonferencja, która umożliwiła wysłuchanie wykładu dr. Katarzyny Orlak, skierowanego do jak największej liczby osób kierujących pracownikami i funkcjonariuszami w stukturach SW, po to, by wspólnie przyjrzeć się wskaźnikom i wynikom badań charakteryzującym grupę tych funkcjonariuszy i pracowników, którymi zarządzają.

Wspomniane wyniki badań zostały szczegółowo opisane w Raporcie pt.: Ocena ryzyka psychospołecznego w Służbie Więziennej, dostępnym w zakładce intranetowej Zespołu Służby Medycyny Pracy i BHP.

Link do strony: 
http://intranet.swnet.sw.gov.pl/zsmp/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fzsmp%2FSiteAssets%2FStrony%2FProgramy%20Promocji%20Zdrowia%2FStowarzyszenie%20Zdrowa%20Praca

Zachęcamy do zapoznania się z w/w wynikami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej