Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Olsztynie
10-626 Olsztyn, ul. Opolska 42
tel. 89 545 14 90; VoIP: 6188565
zozmpsw_olsztyn@sw.gov.pl

Personel ZOZ MP SW w Olsztynie
Kierownik – telefon 89 545 14 90, VoIP 6188565
Asystent lekarz – telefon 89 545 14 91, VoIP 6188568
Starsza pielęgniarka – telefon 89 545 14 92, VoIP 6188569
Młodszy asystent psycholog – telefon 89 545 14 93, VoIP 6188566
Młodszy asystent psycholog – telefon 89 545 14 94, VoIP 6188567

Godziny pracy 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku)

Przyjęcia pacjentów ZOZ MP SW w Olsztynie
wtorek w godzinach 07.30 – 9.30 oraz inne dni po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeb.

ZOZ MP SW w Olsztynie jest prowadzony w celu udzielania funkcjonariuszom i pracownikom SW świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności związanych z badaniami profilaktycznymi. ZOZ MP SW w Olsztynie monitoruje stanu zdrowia funkcjonariuszy i pracowników SW, współdziała z dyrektorami jednostek organizacyjnych SW w procesie rozpoznawania warunków służby i pracy, organizuje i prowadzi promocję zdrowia, informuje przełożonego o stwierdzeniu objawów wskazujących na konieczność odsunięcia funkcjonariusza od wykonywania określonych zadań służbowych.  ZOZ MP SW w Olsztynie gromadzi, przechowuje i przetwarza informacje o działalności służby medycyny pracy okręgu olsztyńskiego oraz realizuje sprawozdawczość z realizowanych zadań.
Podstawowe zadania ZOZ MP SW w Olsztynie:
1).  badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne, inne),
2).  badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
3).  badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
4).  badania kandydatów do służby w Służbie Więziennej,
5).  badania i konsultacje psychologiczne,
6).  przeprowadzanie interwencji po zdarzeniach stanowiących źródło silnego stresu,
7).  wizytacje stanowisk pracy,
8).  realizacja programów promocji zdrowia,
Badania diagnostyczne i wymagane konsultacje specjalistyczne wykonywane są przez inne podmioty lecznicze na podstawie umów zawartych przez poszczególne jednostki organizacyjne.
Pacjent na prawo do:

-  świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej udzielanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
-  udzielenia mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania,
-  uzyskania rzetelnej wiedzy o stanie zdrowia w zakresie udzielanych świadczeń medycznych,
-  wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
-  intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
-  udostępniania dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona,
-  zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej,
-  dostępu do informacji o prawach pacjenta.

 1. Rekrutacja do służby w Służbie Więziennej.
  Nabory do służby w Służbie Więziennej w okręgu olsztyńskim (AŚ Białystok, AŚ Elbląg, AŚ Olsztyn, AŚ Hajnówka, AŚ Suwałki, ZK Barczewo, ZK Czerwony Bór, ZK Dubliny, ZK Iława, ZK Kamińsk) odbywają się cyklicznie.
 2. Turnusy profilaktyczno – zdrowotne w Służbie Więziennej.
  W przypadku odniesienia ran, kontuzji lub urazu psychicznego w związku z pełnieniem służby lub ze względu na schorzenie lub stan psychofizyczny, pozostające w związku z pełnienie służby funkcjonariusz i pracownik SW może zostać skierowany na bezpłatny turnus, w którym bierze udział w czasie pełnienia służby lub wykonywania pracy.
  -  profil dla osób z chorobami metabolicznymi,
  -  profil rehabilitacyjno-fizjoterapeutyczny dla osób z zaburzeniami w obrębie układu ruchu,
  -  
  profil dla osób z obciążeniami psychosomatycznymi związanymi z wyknywaniem zawodu.
 3. Kontynuacja Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025.
  Profilaktyka nadwagi i otyłości – promowanie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród służb mundurowych;
  -  analiza impedancji bielektrycznej składu masy ciała monitorowania masy mięśniowej, tkanki tłuszczowej, poziomu nawodnienia,
  -  zmiana świadmości zdrowego stylu życia i modyfikacja nawyków żywieniowych.
 4. Profilaktyka używania tytoniu.
  Profilaktyka palenia tytoniu ma na celu ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy w społeczeństwie polskim poprzez:
  -  zapobieganie zwiększaniu się liczby osób rozpoczynających palenie,
  -  zapobieganie wzrostowi narażenia na dym tytoniowy w miejscach użyteczności publicznej,
  -  zmiana postaw wobec palenia tytoniu zmierzająca w kierunku marginalizacji tego zjawiska w społeczeństwie,
  -  zwiększenie liczby osób rzucających palenie.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej