Zakład Opieki Zdrowotnej
Medycyny Pracy SW w Rzeszowie

35-322 RZESZÓW
ul. Załęska 76
tel. (017) 858-07 72; fax.: (017) 852-03-61

zozmpsw_rzeszow@sw.gov.pl

 

 Zespół ZOZ MP SW w Rzeszowie

  • kierownik, specjalista medycyny pracy -  Jolanta Kret
  • st. pielęgniarka medycyny pracy  - Danuta Stasiowska, tel. 17 -8580772 lub 17 8580428
  • psychologowie:

               -  mgr Izabela Leśniak tel.           17 - 8580778

               - mgr Beata Blicharz-Hasiuk tel.  17 -8580774

               - mgr Kornelia Kutniewska -obecnie urlop wychowawczy

Godziny pracy pielęgniarki i psychologów

 pn - pt w godzinach od 730  do 1505  

 

Dni i godziny badań profilaktycznych realizowanych przez lekarza

 wtorek w godzinach od 730  do 1505
  i czwartek w godzinach od 700  do 1105      

   

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej